Články Jakuba Hučína

Články z Katolického týdeníku

Každý jsme jinak pořádný

Otázka: „Vždy, když po manželovi chci, aby si po sobě uklízel nebo aby mi s úklidem pomohl, zlobí se. Myslím si, že mít věci v pořádku (a nemám na mysli laboratorní čistotu) je pro člověka z psychologického hlediska dobré, neumím to však vysvětlit. Napište prosím, proč je řád a pořádek v životě člověka důležitý.“

Odpověď není tak jednoduchá, jak se zdá – tedy pořádek je dobrý, nepořádek špatný. Ve své potřebě pořádku se totiž mezi sebou lišíme, takže někdo potřebuje pořádek větší a jiného zase příliš velký pořádek svazuje a necítí se v něm dobře. Psychologie osobnosti rozlišuje různou míru takzvané svědomitosti, což je vrozený osobnostní rys. Lidé, u nichž je tento prvek silnější, budou pořádní, málo svědomití naopak nepořádnější. Další rys, ve kterém se mezi sebou lišíme, je míra úzkostnosti. Úzkostnější lidé mívají sklony k perfekcionismu, tím pádem budou lpět na daleko větším pořádku, než lidé méně úzkostní. Pořádek vlastně znamená, že do světa kolem sebe vkládáme nějakou strukturu, která nám poskytuje oporu. Není náhodou, že s požadavkem na větší pořádek přicházíte vy jako žena. Ženy bývají skutečně pořádnější a troufám si tvrdit, že situace, kterou popisujete ve své otázce, je charakteristická pro velkou většinu domácností. Proč to tak je, úplně přesně nevíme, ale jednou z příčin pravděpodobně bude právě úzkostnost – ženy bývají podle výzkumů skutečně úzkostnější než muži, proto také dávají větší důraz na pořádek. Pro muže je nepořádek doma zřejmě i možností, jak alespoň na chvíli nebýt dospělý (každý potřebujeme být někdy dítětem, u mužů se s tím setkáváme v jejich nepořádku a v takzvané lenosti, u žen zase v potřebě emoční podpory). Je tedy řád a pořádek z psychologického hlediska pro člověka důležitý? Ano i ne. Jak jsem už říkal, snižuje stres a poskytuje člověku oporu, někdy ji ale člověk nepotřebuje, protože ji má jinde. Lze říci, že nepořádek nemůže uškodit člověku jako jednotlivci, ale může poškodit jeho vztahy, zvláště tehdy, pokud mají druzí lidé jinou potřebu pořádku, než má dotyčný člověk. Díky tomu může docházet ke konfliktům, a to už člověka poškozovat může. Jestliže by tedy měl váš manžel dbát na větší pořádek, pak spíš než kvůli sobě by tak měl činit kvůli vašemu vztahu. Nejlepší by bylo asi hledat nějaký kompromis, který bude přijatelný pro vás oba. Totéž platí o pomáhání s úklidem. Pravděpodobně svého manžela nepřesvědčíte o tom, že by vám měl pomoci s úklidem kvůli sobě, tedy že se v uklizené domácnosti přeci bude i on cítit lépe. Zřejmě to tak není. To ale neznamená, že by vám nemohl pomoci s úklidem kvůli vám a proto, že to potřebujete pro sebe vy. Možná, že kvůli vám a kvůli vašemu vztahu bude ochoten většího nasazení, než kdybyste se ho snažila přesvědčit, že uklízení je prospěšné pro každého.

Jakub Hučín, psychoterapeut

Zpět na články