Terapie a poradenství

Úvodní stránka

Co je životní krize

Co vám můžeme nabídnout

Terapeutický tým

Jakým způsobem pracujeme

Co je to logoterapie a existenciální analýza

Kde nás najdete

Ceník

Důležité kontakty

Důležité kontakty

Pokud potřebujete akutní nebo specializovanou pomoc, můžete použít následující kontakty:

Seznam poskytovatelů telefonické krizové pomoci www.krizovaintervence.cz

Centrum krizové intervence Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8, tel.: 284 016 110, 284 016 666

Centrum pomoci závislým Rodvinovská 3, Praha 4, tel.: 261 262 828

Linka důvěry krizového centra RIAPS Chelčického 39, Praha 3, tel.: 222 580 697

Linka AIDS pomoci tel.: 800 800 980

Kontaktní centrum Sananim - pomoc ohroženým drogou Osadní 2, Praha 7, tel.: 283 872 186, www.drogovaporadna.cz

Oddělení pro léčbu závislostí Apolinářská 4, Praha 2, tel.: 224 968 204, 224 968 200

SOS – Centrum Diakonie Denní krizová služba, internetová linka důvěry, azyl pro matky s dětmi, Varšavská 37, Praha 2, tel.: 222 514 040, 222 521 912, 777 734 173, 728 047 416, e-mail: linka.duvery@diakonie.cz, www.soscentrum.cz

Středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí a AIDS – DROP IN Karolíny Světlé 18, Praha 1, tel.: 222 221 431

Dona linka – linka pomoci obětem domácího násilí (nepřetržitý provoz); tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz

Linka důvěry Dětského krizového centra – problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí V Zápolí 1250/21, Praha 4, tel.: 241 484 149, e-mail: problem@ditekrize.cz, www.dkc.cz

Pomoc obětem trestné činnosti – občanské sdružení Bílý kruh bezpečí U Trojice 2, Praha 5, tel.: 257 317 100, telefonická krizová pomoc (nepřetržitě): 257 317 110