Terapie a poradenství

Úvodní stránka

Co je životní krize

Co vám můžeme nabídnout

Terapeutický tým

Jakým způsobem pracujeme

Co je to logoterapie a existenciální analýza

Kde nás najdete

Ceník

Důležité kontakty

Jakým způsobem pracujeme

Základním terapeutickým nástrojem je terapeutický rozhovor, který umožňuje ventilovat emoce, strukturovat daný problém, hledat jeho příčiny a řešení. Teoretickým základem, podle kterého je rozhovor vedený, je psychoterapeutický směr nazývaný logoterapie a existenciální analýza. K zachování diskrétnosti týkající se obsahu rozhovoru a terapeutického setkání je terapeut vázán mlčenlivostí a bez souhlasu klienta obsah v žádném případě nezveřejňuje.

Prožívání stresu je vždy spojeno také s tělesným prožíváním. Práce s tělem umožňuje se k tomuto prožívání přiblížit, a tímto způsobem se také přiblížit k danému problému.

Často se v psychickém prožívání objevuje strach a úzkost. Je možné ji zmírnit pomocí řízené relaxace. Ta také pomáhá přiblížit se k sobě a ke svému psychofyzickému prožívání.

Pokud se člověku nedaří přiblížit se k sobě samotnému, ke svému já, může pomoci metoda aktivní imaginace, při které člověk pracuje s obrazy a fantaziemi týkajícími se jeho vnitřního světa, které mu nabízí jeho vlastní psychika.

V některých případech se člověk potřebuje zbavit nežádoucího chování, nebo si osvojit chování žádoucí. K tomu v psychoterapeutickém procesu slouží metoda behaviorálního nácviku.