Terapie a poradenství

Úvodní stránka

Co je životní krize

Co vám můžeme nabídnout

Terapeutický tým

Jakým způsobem pracujeme

Co je to logoterapie a existenciální analýza

Kde nás najdete

Ceník

Důležité kontakty

Co vám můžeme nabídnout

Poradna je zaměřena na práci s dospělými, nebo dospívajícími klienty.

Nabízíme individuální terapeutické vedení a poradenství v široké oblasti témat: osobnostní problémy, problémy v komunikaci, sexuální problémy, problémy v partnerských a rodinných vztazích, psychosomatické potíže a další související témata.

Pro řešení partnerských a rodinných problémů nabízíme párovou terapii a mediaci.

Pracujeme s nábožensky orientovanými tématy.

Terapeutická hodina trvá obvykle 50 minut (u párové terapie 100 minut), pokud je třeba, je možné sestavit individuální terapeutický plán setkávání.

K terapeutickým konzultacím je třeba se předem telefonicky objednat.